Over Joris & Leef!Tantra

Tantra kwam in mijn leven zonder dat ik ernaar zocht. Ik leefde een competitief leven, werkte zo’n tachtig uur per week, vloog een paar keer per week naar Londen, Rome of Madrid en in het weekend zocht ik ontlading in clubs in Amsterdam of Berlijn. Mijn schrijfambities waren groot, maar er was weinig ruimte, net zo min als aandacht voor familie, vrienden en liefdesrelaties.  In die periode ontdekte ik bij toeval  Ecstatic Dance. Bij Ecstatic Dance ervaarde ik de vrijheid van volledig in het moment zijn, zonder gebruik van middelen. Op de dansvloer in Club Lite beleefde ik ook mijn eerste ontmoeting met tantra. Het was opwindend, maar ook beangstigend. Die tegenstelling die ik voelde fascineerde me, en ik besloot erin te duiken. 

Mijn ervaring met tantra inspireerde me tot het schrijven van mijn debuutroman "De oneindige marshmallow test".

Magische speeltuin

Er volgde een periode waarin ik onbevangen in de speeltuin dook van alles wat met tantra te maken had of zo genoemd werd. Via laagdrempelige workshops  belandde ik in retreats en tempel parties en ook reisde ik naar een goeroe in India. Er volgde magische en intense ervaringen, die ik met rationeel plannen nooit had beleefd en die ik ook achteraf gezien vaak niet kon verklaren. Langzaam aan lukte het me ook achteraf de neiging tot rationaliseren op te geven en gewoon te accepteren dat wat ik ervaren had dus bestond. Wat ik voelde en ervaarde had te maken met energie die vrij kwam in mijn lichaam. Dat leek op magische wijze te ontstaan, tegelijk met het uitschakelen van de ratio, de doelgerichte manier van denken en handelen.  Ik ervaarde dat als een krachtige roes, die ik toch volledig bewust beleefde, en waar ik volop van genoot.

Tantra op een dieper niveau

Geleidelijk ontdekte ik wat tantra mij op een dieper niveau te bieden had. Ik begon met het organiseren van retreats, waarbij ik assisteerde bij verschillende facilitators. Door dat te ervaren als deelnemer, en ook de processen van het faciliteren van dichtbij mee te maken kreeg ik inzicht in mijn eigen thema’s en wat tantra daarin kon betekenen.

In verschillende oefeningen kwam ik uit bij mijn grootste thema; mijn drang naar vrijheid versus mijn hang naar controle. Tantra hielp me daar bewust van zijn en er een balans in vinden. In het algemeen werd ik me bewuster van mijn gevoel en wat zich in mijn lichaam afspeelde, wat mij hielp in het verdiepen van connecties. Tantra hielp mij  liefde en kwetsbaarheid te voelen en ook uit te spreken. 

Plek in het spectrum van tantra

Ik ging bewuster op zoek naar de verdieping in de tantra en begon langzaam zicht te krijgen op het spectrum van alles wat onder de noemer tantra de wereld in gebracht werd. Een belangrijk moment was het tantra festival in Angsbacka in 2017. De eerste dagen was ik overweldigd door de hoeveelheid deelnemers en het enorme aanbod aan workshops. Het hielp mij bewust te worden van het soort tantra dat voor mij het meest te bieden had. Daardoor was ik in de tweede helft van het festival  veel beter op mijn plek en lukte het ook om nieuwe samenwerkingen aan te gaan met facilitators die mij veel te bieden hadden.

Leef!Tantra workshop en events

In mijn reflectie op dat festival voelde ik dat ik dat ik er klaar voor was mijn ervaring en mijn beleving van tantra te gaan doorgeven. Sindsdien ben ik begonnen met het ontwikkelen en faciliteren van eigen workshops en rituelen. Daarnaast organiseer ik retreats en festival met andere facilitators en blijf ik bovenal open staan zelf te ervaren en te verdiepen. 

Naar Leef!Tantra workshops en events

‘Tantra heeft mij persoonlijk enorm veel gebracht en ik ben ervan overtuigd dat tantra iedereen veel te bieden heeft, voor iedereen op een andere manier. Ik vind het enorm mooi om te zien en terug te horen wat een workshop van een middag voor iemand kan betekenen. Met Leef!Tantra wil ik helpen tantra toegankelijk te maken en vooral ook af te stemmen op je persoonlijke behoefte.’